Rekrutacja i selekcja

Oferta ma charakter otwarty i istnieje możliwość dobierania modułów. O jej wyjątkowości na rynku usług doradztwa personalnego świadczy jej kompleksowość. Obejmuje ona cały zakres czynności związanych z przyjmowaniem nowego pracownika – począwszy od jego poszukiwania, poprzez ocenę kandydatów, aż po wprowadzenie nowo przyjętego pracownika w struktury Firmy.

MODUŁ I

  • Analiza stanowiska pracy i profilu kompetencyjnego
  • Weryfikacja nadesłanych CV i listów motywacyjnych
  • Wstępny wywiad telefoniczny
  • Raport
  • Testy psychometryczne i wywiad pogłębiony
  • Rozmowa kwalifikacyjna i diagnoza kompetencji

MODUŁ II

  • Assessment Centre
  • Raport

MODUŁ III

  • Coaching korporacyjny