Psychologiczne badania dla operatorów

Psychologiczne badania dla osób wykonujących zawód:

 • operatora wózków widłowych
 • operatora suwnic
 • górnika
 • ratownika górniczego
 • operatora koparek i innych maszyn
 • osoby pracującej na wysokości
 • osoby pracującej przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia

Diagnostyka obejmuje badania:

 • intelektu
 • osobowości
 • czasu reakcji
 • widzenia przestrzennego

Badania wysokościowe oraz operatorów przeprowadzamy również w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych.

Miejsca wykonywania psychologicznych badań operatorów, górników, osób pracujących na wysokościach: WROCŁAW, BRZEG, JAWOR, WAŁBRZYCH

Podstawy prawne:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Uwaga dla grup zorganizowanych wykonujemy Psychologiczne Badania Pracowników na terenie całego kraju (ochrona, praca na wysokości, praca z materiałami wybuchowymi, badania operatorów maszyn).