Diagnostyka psychologiczna

Sprawdź swoje cechy, zdolności i predyspozycje za pomocą testów oraz konsultacji z psychologiem

Coraz częściej pracodawcy poszukujący pracowników chcą nie tylko poznać doświadczenie zawodowe kandydata, ale także jego cechy charakteru i zdolności – to jak sobie radzi w kontaktach z ludźmi, jak organizuje pracę sobie i innym, czy jest zmotywowany, etc. Można by tak wymieniać jeszcze długo, więc jak ma się tym połapać osoba, która nie jest pewna co pracodawca rozumie pod pojęciami wymienianymi w ogłoszeniach o pracę? Jak zwiększyć swoją pewność, iż obrana droga zawodowa uczyni cię właściwą osobą na właściwym miejscu?

Poddanie się testom zaopiniowanym przez psychologa, pomoże wam uświadomić sobie jaki jest związek pomiędzy wykonywaną pracą a zadowoleniem z jej efektów. Ale przede wszystkim jest to szansa na doskonałe uzupełnienie wiedzy o samym sobie, zarówno w sytuacji zawodowej jak i sfery osobistej.

 • poznasz swoje mocne strony tak, abyś mógł je świadomie eksponować w pożądanych przez ciebie sytuacjach, a także abyś mógł bardziej świadomie inwestować w ich dalszy rozwój
 • poznasz swoje słabe strony, abyś mógł zręcznie unikać sytuacji w których widać je najczęściej lub też podnosić swoje kwalifikacje w celu ich eliminacji
 • zaplanujesz sobie ścieżkę kariery tak, aby pasowała do twoich naturalnych predyspozycji i abyś mógł szybciej awansować
 • podczas krótkiego czasu rozmowy kwalifikacyjnej trudno pokazać całą swoją osobowość, a dzięki testom będziesz bardziej świadome kierował swoją autoprezentacją
 • opinia psychologa na piśmie dołączana do CV i listu motywacyjnego czy też podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma o wiele większą siłę przekonywania, niż ustne zapewnienia o posiadaniu jakiejś cechy dawane pracodawcy
 • przejście testów psychologicznych i dołączenie ich do CV lub zaprezentowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, staje się normą i świadczy o zaangażowaniu i motywacji, a co najważniejsze jest elementem wyróżniającym cię spośród innych kandydatów
 • stosowane przez nas testy są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dzięki czemu są dostosowane do warunków Polskich oraz odpowiednio wystandaryzowane testy trwają około 1,5 godziny. Wyniki omawiane są przez psychologa który wystawia pisemną opinię, na konsultacjach trwających ok. 30 min.

Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania napisz do nas.

Oferowane przez nas zestawy testów obejmują badanie cech najczęściej wymaganych przez pracodawców:

Moduł A:

 • Zdolności komunikacji
 • Kompetencje Społeczne
 • Umiejętności współpracy z innymi
 • Umiejętności pracy w grupie

Moduł B rozszerza zakres cech badanych przez moduł A o cechy takie jak:

 • Kreatywność i zdolność do twórczego rozwiązywania problemów
 • Zdolność do szybkiego uczenia się
 • Analityczne myślenie

Moduł C rozszerza zakres cech badanych przez moduł A o cechy takie jak:

 • Umiejętność kierowania pracą innych
 • Styl rozwiązywania konfliktów w grupie
 • Umiejętność organizacji czasu pracy

Moduł D rozszerza zakres cech badanych przez moduł A o takie cechy jak:

 • Poziom odporności na stres
 • Styl radzenia sobie ze stresem

Oferta skierowana jest do firm i osób indywidualnych