Psychelab
Jawor

Psychelab Jawor

LABORATORIUM TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PSYCHELAB JAWOR

Pracownia powstała w 2011 roku. Została powołana na podstawie wpisu Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 74/2011. W placówce wykonujemy badania z zakresu psychologii pracy.

Oferowany zakres usług:

 • psychologiczne badania kierowców zawodowych (na przewóz osób i rzeczy)
 • psychologiczne badania osób prowadzących pojazd w celach służbowych
  badania odwoławcze dla kierowców, którzy uzyskali negatywne orzeczenie psychologiczne
 • badania psychologiczne dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla instruktorów i egzaminatorów
 • badania operatorów sprzętów ciężkich
 • badania wysokościowe
 • badania dla górników
 • osoby pracujące przy materiałach wybuchowych (również górników strzałowych)
 • psychologiczne badania na broń
 • psychologiczne badania sędziów, prokuratorów, kuratorów (społecznych, środowiskowych i sądowych), syndyków itp.

W ramach istnienia firmy proponujemy również szkolenia i działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (szkolenia miękkie, rekrutacja pracowników), prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.

Prowadzimy także szkolenia z metodyki nauczania i z psychologii transportu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Dodatkowo oferujemy usługi z zakresu diagnozy i profilaktyki logopedycznej dla dzieci i młodzieży.

Jeśli jesteś zainteresowany stażem lub praktykami studenckimi w Psychelab w Jaworze wyślij CV na adres: [email protected]

Kontakt

Jawor ul. Moniuszki 6

rejestracja 668-807-009