Psychoterapia

Psychoterapia w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego oparta jest o relację międzyludzką. Relacja klient – psychoterapeuta opiera się o zbiór technik ukierunkowanych na leczenie schorzeń psychosomatycznych oraz rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej.

Oferujemy Psychoterapie w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym.

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia grupowa i indywidualna w ujęciu psychodynamicznym – jest metodą leczenia przeznaczoną dla osób, które doświadczają trudności w bliskich relacjach z ważnymi osobami, a świat zewnętrzny przeżywają jako mało sprzyjający, zagrażający czy też wrogi. Ich funkcjonowanie zakłócone jest przez liczne objawy przybierające postać zespołów zaburzeń lękowych, stany depresyjnych, fobii, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego czy też trudności adaptacyjnych.

Podjęcie terapii pozwala na uzyskanie wglądu (świadomości) w naturę swoich problemów i trudności, zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w relacjach z innymi; reorientację w zakresie funkcji doświadczanych dolegliwości i objawów. Kontakt z grupą i terapeutami umożliwia nawiązanie emocjonalnej bliskości, co stanowi korektywne doświadczenie emocjonalne. Dzięki uzyskanemu wglądowi poznawczemu i emocjonalnemu odreagowaniu trudnych przeżyć z przeszłości, możliwe jest wprowadzenie zmian w dotychczasowych schematach działania.

FORMY KONTAKTU PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO:

  • spotkanie konsultacyjne – jest to wizyta (jedna lub kilka) diagnostyczna mająca na celu określenie rodzaju zaburzenia, motywacji klienta do psychoterapii oraz ustalenie adekwatnej formy leczenia;
  • psychoterapia indywidualna;
  • psychoterapia grupowa (przyjęcie do grupy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym) osoby prowadzące terapię w orientacji psychodynamicznej

PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA

Konsultacje – pierwsze lub kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacyjny. Konsultacja trwa około godziny. Jej celem jest zdiagnozowanie problemu i zaoferowanie pacjentowi najbardziej adekwatnej formy pomocy.

Psychoterapia psychoanalityczna to współczesna metoda długoterminowej psychoterapii opartej na znajomości psychologii rozwojowej, psychopatologii zjawisk zachodzących pomiędzy terapeutą a pacjentem w relacji terapeutycznej.

Metoda ta znajduje zastosowanie przy leczeniu:

  • depresji
  • zaburzeń nerwicowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń łaknienia