Cennik

Usługi psychologiczne

Ceny dotyczą badań indywidualnych, w przypadku stałych umów na badania przewidujemy zniżki oraz atrakcyjne formy współpracy

Cena

Badania kierowców kategorii B

100 zł

Badania osób po wypadku, za punkty

150 zł

Badania egzaminatorów i instruktorów

150 zł

Badania operatorów maszyn, dźwigów, osób pracujących na wysokości

80 zł

Badania odwoławcze dla kierowców

150 zł

Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń

250 zł

Badanie psychologiczne osób posiadających już zezwolenie na broń

250 zł

Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o licencje detektywistyczną

240 zł

Badania psychologiczne - nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

240 zł

Badanie psychologiczne - Kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnienie przy wyrobie ładunków wybuchowych

240 zł

Badanie psychologiczne Sędziego/Kuratora

250 zł

Badania Inspektora Ruchu Drogowego

250 zł

Badania psychologiczne Straży Miejskiej już zatrudnionych

100 zł

Badanie Psychologiczne osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

100 zł

Badania psychologiczne osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia

80 zł

Badania psychologiczne osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym II stopnia

80 zł

Inne usługi psychologiczne

Do ustalenia