Badania lekarskie kierowców

Zapraszamy do skorzystania z usług z zakresu lekarskich badań kierowców kat. A i B.

Badania są niezbędne do wydania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych i motocyklowych w zakresie amatorskiego ich wykorzystania. Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców, które wydawane jest przez wojewodę dolnośląskiego.

Każda osoba, która stara się o wydanie Prawa Jazdy zobligowana jest do wcześniejszego wykonania w/w badań lekarskich kierowców

Laboratorium Psychologiczne Psychelab we Wrocławiu oferuje badania lekarskie kat. A i B w cenie urzędowej 200 zł. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości, okulary, lub soczewki jeśli osoba takowe posiada. Uprzejmie prosi się również o niespożywanie alkoholu do 48h przed badaniem.

Telefon do rejestracji 888 842 842

Badania realizowane są w poniedziałki od godz. 15 po uprzedniej rejestracji.