Odszkodowania komunikacyjne

Osoby, które brały udział w wypadku drogowym bardzo często uskarżają się na różnego rodzaju lęki komunikacyjne, czują się niepewnie w roli kierowcy i odczuwają spory dyskomfort psychiczny przed ponownym zajęciem miejsca w samochodzie, nawet w charakterze pasażera. W takiej sytuacji zachodzi uzasadniona obawa, czy po stronie takiej osoby nie istnieją przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem. W skrajnych przypadkach utrzymująca się, a niezdiagnozowana dysfunkcja może prowadzić do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu nie tylko kierującego, ale również innych uczestników ruchu drogowego.

Jeżeli kierujący pojazdem był sprawcą wypadku drogowego, w którym były osoby zabite lub ranne, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczył liczbę 24 punktów karnych to przepisy prawa (art. 124 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) wprost obligują taką osobę do poddania się badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W ramach prowadzonej działalności proponujemy Państwu profesjonalną opinię psychologiczną o istnieniu lub nieistnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Opinia taka jest pogłębiona o wywiad oraz analizę funkcji psychologicznych i psychomotorycznych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż z naszego doświadczenia wiemy, iż taka opinia może być bardzo pomocna w dochodzeniu od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania za negatywne następstwa wypadku drogowego (utrata możliwości wykonywania zawodu lub źródła utrzymania, dojazdu do pracy, odwożenia dzieci do szkoły, osoby przewlekle chorej na zabiegi i badania itp.).

Dla osób zainteresowanych organizujemy również pomoc prawną oraz konsultacje z lekarzami innych specjalizacji w celu uzyskania należnego odszkodowania.

kontakt:

We speak also english

501 017 773, 888-842-842