people tree

Psychelab na FB

Jarosław Kozłowski

Absolwent Doktoranckich Studiów Dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Katedra Zarządzania Kadrami), mgr psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Ekonomista (magisterium – A.E. we Wrocławiu, Zarządzanie i Marketing), posiada certyfikat Trenera NLP zrzeszonego w NLP Society nr 530.

Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 59/05, upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (nr 4/47/2010).

Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu (UKSW i ITS w Warszawie), jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Anna Szczepanik

Anna Szczepanik - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalność psychologia kliniczna. Od 2011 roku posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Dodatkowo ukończyła Studium Psychologii Sądowej oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, jak również zdobyła kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych. W Laboratorium Psychelab pracuje jako psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu oraz prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Dodatkowo, pracuje Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Psycheland oraz z osobami doświadczającymi przemocy domowej w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Jej zainteresowania skupiają się wokół opiniowania sądowo – psychologicznego, diagnostyki zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń z kręgu PTSD. W wolnym czasie uwielbia aktywnie podróżować.

Elżbieta Preyer

Elżbieta Preyer – psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność psychologia dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowo ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, jak również szereg szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej osobom w kryzysie. Zdobyła kwalifikacje doradcy personalnego w Centrum Edukacji i Biznesu we Wrocławiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

W Laboratorium Psychelab pracuje jako psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu oraz pracuje w placówkach medycznych na terenie Wrocławia jako konsultant w obszarze psychologii zdrowia i medycyny pracy.

Jej zainteresowania w obszarze psychologii skupiają się wokół poradnictwa psychologicznego, diagnostyki psychologicznej oraz działalności psychoprofilaktycznej w wojsku (praca w jednostkach wojskowych na terenie Polski: woj. Zachodniopomorskie i Dolnośląskie – badania kierowców, kandydatów do funkcji i specjalności wojskowych, prowadzenie badań selekcyjno- kwalifikacyjnych w wojsku).

W wolnym czasie aktywnie uprawia sport- jeździ na łyżwach i tańczy zumbę.

Marta Bąbol

Magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Opolskim, uzyskując tym samym uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr 84/13. Zainteresowania obejmują m.in. pomoc psychologiczną osobom w trudnych sytuacjach życiowych, diagnostykę zaburzeń psychicznych, orzecznictwo psychologiczne.

Współprowadziła zajęcia psychoterapeutyczne z terapeutą zajęciowym, indywidualne rozmowy terapeutyczne oraz badania psychologiczne w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Zamkniętym Męskm. Poza pracą współprowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie. Aktywnie pomaga również organizacjom prozwierzęcym.