people tree

Psychelab na FB

stereometrStereometr jest urządzeniem do diagnostyki wzroku, który umożliwia analizę różnicowania przestrzennego (stereoskopii i ostrości widzenia).

 

Stereometr jest urządzeniem do diagnostyki psychologicznej w zakresie widzenia bliży i dali, badanie stereometrem polega na weryfikacji widzenia przestrzennego, które jest niezbędne do oceny wzajemnej odległości punktów w przestrzeni.

Badanie stereometrem pozwala także na weryfikację ostrości widzenia osoby badanej.

Elektroniczna wersja stereometru pozwala również na zwiększenie precyzji przebiegu badania oraz na pełen zakres pozycji wyjściowych prętów pomiarowych.

Stereometr jest obowiązkowym aparatem wyszczególnionym w metodologii psychologicznych badań kierowców, jest również wykorzystywany wśród pracowników odsługujących urządzenia w ruchu, np. suwnice, koparki, ładowarki.

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz