people tree

Psychelab na FB

pierscienjest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym określenie progu wrażliwości wzrokowej.

Do stosowania w diagnostyce okulistycznej oraz psychologicznej – opisany w metodologii psychologicznych badań kierowców.

Całość zestawu sterowana mikroprocesorem, umożliwia ustawienie procedury badawczej w trybie ręcznym oraz automatycznym. Pełna regulacja wszystkich parametrów badawczych – ekspozycja krążka odbywa się w ustalonej procedurą sekwencji. 

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz