people tree

Psychelab na FB

Jest aparatem umożliwiającym pomiar wrażliwości kinestetycznej, służy do pomiaru precyzji ruchu kończyn dolnych.

Znajduje zastosowanie w diagnostyce psychologicznej operatorów sprzętu jak i wśród osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz