people tree

Psychelab na FB

To popularne narzędzie wśród psychologów pracy umożliwiające badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nowa wersja Aparatu Piórkowskiego umożliwia określenie precyzji ruchów osoby badanej.

Aparat ten ma szerokie zastosowanie w zakresie diagnostyki psychologii pracy oraz w zakładach pracy chronionej przy określaniu sprawności manualnej.

Aparat Piórkowskiego jest przede wszystkim polecany do psychologicznych badań kierowców, operatorów i innych grup zawodowych wymagających określonej sprawności psycho-fizycznej.

Aparat Piórkowski umożliwia przeprowadzenie badania oraz uzyskanie danych specyficznych (tempo narzucone i tempo wymuszone).

Ze względu na swój rozmiar aparat typu „Piórkowski” często wykorzystywany jest także przy badaniach wyjazdowych.

Celem zamówienia aparatury psychologicznej wypełnij formularz